Gebruikersvoorwaarden en condities

Algemeen
Door downloaden of gebruik van de Batterybox app, zijn deze voorwaarden automatisch op u van toepassing. Zorg er dus voor dat u deze zorgvuldig doorleest voordat u één van deze apps gebruikt. Wij bieden u deze apps kosteloos aan voor persoonlijk gebruik, maar u dient zich ervan bewust te zijn dat u ze niet naar iemand anders mag verzenden, noch mag u de apps, of een deel ervan, of onze handelsmerken op enigerlei wijze kopiëren of wijzigen. Het is niet toegestaan om de broncode van de apps te achterhalen, noch mag u de apps vertalen naar een andere taal, of om een afgeleide versie ervan te maken. De apps zelf, en alle handelsmerken, auteursrechten, databankrechten en andere gelieerde intellectuele eigendomsrechten zijn eigendom van Batterybox.

We raden je met klem aan de Batterybox app uit de App Store of via Google Play te downloaden. Zo ben je zeker dat de apps legitiem zijn en geen schadelijke software bevatten.

Onderaan deze voorwaarden vindt u links naar onze website, waar we ons privacybeleid en acceptabel gebruik van de apps uiteengezet hebben, en de algemene voorwaarden, die relevant voor u zijn als u de app gebruikt om nu en in de toekomst producten of diensten Batterybox te gebruiken.

Batterybox vindt het belangrijk dat beide apps zo functioneel en efficiënt mogelijk zijn. Daarom behouden wij ons het recht voor om op elk gewenst moment en om welke reden dan ook wijzigingen in de apps aan te brengen, de apps in te trekken of een andere vergoeding te vragen voor onze diensten. We zullen u nooit voor de app of zijn diensten laten betalen zonder u uitdrukkelijk duidelijk te maken waar u precies voor betaalt. Deze voorwaarden worden van tijd tot tijd gewijzigd. Zorg er dan ook voor dat u deze voorwaarden regelmatig controleert om er zeker van te zijn dat u de voorwaarden begrijpt die op dat moment van toepassing zijn.

Batterybox:
De Batterybox app bewaart en verwerkt de persoonlijke gegevens die u aan ons hebt verstrekt, zodat u gebruik kunt maken van onze diensten o.a. via het sturen van informatie middels SMS, email en app berichten. Het is uw verantwoordelijkheid om uw telefoon en het gebruik van de app veilig te houden. Wij raden u daarom aan uw telefoon niet te jailbreaken of te rooten. Dit is het proces van het verwijderen van softwarebeperkingen die zijn opgelegd door het officiële besturingssysteem van uw toestel. Dit kan uw telefoon kwetsbaar maken voor malware/virussen/kwaadaardige programma’s en de beveiligingsfuncties van uw telefoon in gevaar brengen. Het zou ook kunnen betekenen dat de Batterybox app niet goed of helemaal niet werkt.

U moet weten dat er bepaalde dingen zijn waarvoor Batterybox geen verantwoordelijkheid zal nemen. Bepaalde functies van de app, zoals de mogelijkheid om uw te informeren over de onze diensten zoals beschikbaarheid of verzoek tot inleveren van de Powerbank offline op te slaan, de live tracker en de pushnotificatie-functie vereisen allen dat de app een actieve internetverbinding heeft. Dit kan via een wifiverbinding zijn, of via uw mobiele netwerkprovider, maar Batterybox kan geen verantwoordelijkheid nemen voor het feit dat de app niet volledige functioneel is als u geen toegang hebt tot wifi en u geen datavolume meer over hebt.

Als u de app buiten een gebied met wifi gebruikt, moet u niet vergeten dat uw gebruikers-overeenkomst met uw mobiele netwerkprovider nog steeds van toepassing is. Daarom kan uw mobiele provider u kosten in rekening brengen voor het dataverbruik terwijl u van de app gebruik maakt, of eventuele andere externe kosten. Door het gebruik van de app accepteert u verantwoordelijkheid voor dergelijke eventuele kosten, met inbegrip van roamingkosten wanneer u de app buiten uw eigen grondgebied (d.w.z. regio of land) gebruikt zonder dataroaming uit te schakelen. Als u de rekening voor het apparaat waarop u de app gebruikt niet betaalt, dan moet u zich ervan bewust zijn dat wij aannemen dat u toestemming hebt van de betaler om de app te gebruiken.

Batterybox kan niet altijd verantwoordelijkheid nemen voor de manier waarop u de app gebruikt. Als u de functie voor opladen van uw telefoon wilt gebruiken, is het mogelijk dat personeel uw toestel kort moet vasthouden wanneer uw gegevens worden ingevuld. Hoewel onze medewerkers uiteraard alle redelijke zorg zullen betrachten om ervoor te zorgen dat er niets met uw toestel gebeurt, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor schade hieraan, tenzij dit wordt veroorzaakt door nalatigheid of opzettelijk wangedrag van onze medewerkers. U dient er ook voor te zorgen dat uw toestel opgeladen blijft – als de batterij helemaal leeg is en u het toestel niet kunt aanzetten om gebruik te maken van onze diensten zoals vereist, kan Batterybox geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaarden.

Tot slot, met betrekking tot de verantwoordelijkheid van Batterybox voor uw gebruik van de app: wanneer u de pushnotificatie-functie voor realtime data gebruikt, is het belangrijk te onthouden dat, hoewel wij ernaar streven om te zorgen dat deze gegevens te allen tijde bijgewerkt en juist zijn, wij afhankelijk zijn van derden voor de verstrekking hiervan, zodat wij deze aan u beschikbaar kunnen stellen. De app is dus niet bedoeld ter volledige vervanging van de noodzaak om op de hoogte te blijven van updates. Batterybox aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade die u ondervindt als gevolg van volledig vertrouwen in deze functionaliteit van de app in plaats van alle middelen te gebruiken om uzelf op de hoogte te houden.

Op een gegeven moment zou het kunnen dat wij de app willen bijwerken. De app is momenteel beschikbaar op Android en iOS – de vereisten voor beide systemen (en voor alle extra systemen waarvoor we kunnen besluiten de app ook beschikbaar te stellen) kunnen veranderen en u zult de updates moeten downloaden als u de app wilt blijven gebruiken. Batterybox kan niet beloven dat het de app altijd bijwerkt zodat deze relevant blijft voor u en/of werkt met de iOS/Android-versie die u geïnstalleerd hebt staan op uw toestel. Echter, u belooft altijd updates voor de app te zullen accepteren wanneer deze u worden aangeboden. Wij kunnen ook besluiten om te stoppen met het verstrekken van de app, en kunnen het gebruik van de app op elk gewenst moment beëindigen zonder kennisgeving van opzegging aan u. Tenzij wij u anders informeren, geldt het volgende bij beëindiging: (a) de rechten en licenties die u in deze voorwaarden zijn verleend komen ten einde; (b) u moet stoppen met het gebruik van de app, en (indien nodig) deze verwijderen van uw toestel.

Batterybox locatiegegevens
De Batterybox app is een app die gebruik maakt van informatie afkomstig van Google Maps of andere informatiesystemen om u te helpen bij het navigeren in uw omgeving en het vinden van bepaalde nuttige punten op en rond u. De app is beschikbaar voor iOS-apparaten en kan gratis worden gedownload en gebruikt. Voor het gebruik ervan is een Batterybox aanmelding op een Batterybox-ledenaccount noodzakelijk. De locatiegegevens zullen worden verwerkt door de app-ontwikkelaar en zijn eigendom van Batterybox. Door gebruik van de app gaat u ermee akkoord dat Batterybox de locatie en de Bluetooth-functionaliteit van uw apparaat kan gebruiken. We verzamelen anonieme geolocatie- en analytische gegevens van u, inclusief de manier waarop u de app gebruikt, maar we zullen en kunnen deze niet gebruiken om u te identificeren.

Hoewel we er zeker van zijn dat de nuttige punten en locaties correct zijn, kunnen deze ook van tijd tot tijd veranderen. Batterybox kan niet aansprakelijk worden gehouden voor het feit dat een bepaald nuttig punt niet gevonden kan worden of zich niet op de door de app aangegeven locatie bevindt. Uw positiegegevens worden berekend met behulp van netwerkbakens die in uw omgeving zijn geïnstalleerd. Houd er rekening mee dat de nauwkeurigheid kan verschillen, afhankelijk van waar u zich bevindt.

Met behulp van de app kunt u feedback geven per e-mail. Alle verstrekte feedback zal vertrouwelijk en met de nodige voorzichtigheid worden behandeld. Feedback mag enkel betrekking hebben op de Batterybox app.  We kunnen niet reageren op vragen via de feedbackoptie in de app. Als u contact met ons wilt opnemen, raadpleeg dan de Batterybox-website voor meer informatie.

Batterybox kan geen verantwoordelijkheid nemen voor het feit dat de app niet naar behoren werkt als u geen toegang hebt tot wifi of mobiele informatie. Als u geen wifi gebruikt kunnen er mogelijk kosten in rekening gebracht door uw mobiele provider bij het gebruik van de app. Door gebruik van de app aanvaardt u de verantwoordelijkheid voor dergelijke kosten, inclusief eventuele roamingkosten.

Batterybox BV i.o.
Tivolistraat 4 – 6
5017 HP  Tilburg
info@batterybox.nl