Privacybeleid

For English, click here

Privacy Statement

In dit Privacy Statement legt Batterybox B.V. (hierna: “Batterybox” of “wij”) uit welke Persoonsgegevens we verzamelen als jij gebruik maakt van onze diensten. Hieronder vallen onze app, onze service en onze website (hierna: onze “Diensten”).

Batterybox vindt jouw privacy en de bescherming van jouw persoonsgegevens erg belangrijk. Persoonsgegevens worden daarom zorgvuldig en in overeenstemming met dit Privacy Statement en de toepasselijke wet- en regelgeving verwerkt.

Als je vragen hebt, of meer informatie wil ontvangen, neem dan contact met ons op via de contactgegevens die onderaan dit Privacy Statement zijn vermeld.

 

Persoonsgegevens

Als we in dit Privacy Statement het woord ‘Persoonsgegevens’ gebruiken, bedoelen wij informatie die op jou betrekking heeft (zie hiervoor ook de definitie in de Algemene Verordening Gegevensbescherming).

We verzamelen de volgende Persoonsgegevens:

 

Jouw voor- en achternaam, jouw contactgegevens (e-mailadres, telefoonnummer en postadres)

 

We verwerken deze gegevens:

 • Als je een account op onze app aanmaakt;
 • Als je een powerbank gebruikt;
 • Als je ons Batterybox-lidmaatschap aanschaft;
 • Als je ons vragen stuurt (bijvoorbeeld via social media, klantenservice of via ons contactformulier op de website);
 • Om een bericht te versturen waarin we je om feedback vragen.

Het doel van deze verwerking is om jou toegang te geven tot onze Diensten en tot jouw account. Deze gegevens zijn nodig om te weten wie je bent. Ook kunnen we je via deze gegevens een bevestiging van je abonnement en een bevestiging van de betalingen sturen of contact opnemen als er iets mis zou gaan. We geven je via deze gegevens ook nuttige informatie over het moment waarop je de powerbank weer moet inleveren, hoe je jouw abonnement kunt wijzigen of over storingen en wijzigingen in inlever- en ophaallocaties.

De grondslag voor de verwerking van deze Persoonsgegevens is artikel 6 lid 1 sub b van de AVG: de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst. Voor het beantwoorden van vragen en voor het versturen van een bericht waarin we om feedback vragen bestaat er een gerechtvaardigd belang (artikel 6 lid 1 sub f AVG). Namelijk het belang om je te kunnen helpen en het belang om onze diensten te kunnen verbeteren, ten behoeve van jou en andere klanten.

Deze gegevens bewaren we zolang je account actief is. We verwijderen de gegevens zes maanden nadat het account wordt verwijderd of wordt beëindigd, zodat we eventuele vragen nog kunnen beantwoorden. Als je wenst dat de gegevens direct worden verwijderd, dan kan je ons daartoe verzoeken. Op de termijn van zes maanden maken we een uitzondering indien het op grond van de wet noodzakelijk is om de Persoonsgegevens langer te bewaren.

Jouw betaalgegevens

 

We verwerken deze gegevens:

 • Als je Batterybox-producten of diensten aanschaft

Het doel van deze verwerking is om je gebruik te kunnen laten maken van onze Diensten.

De grondslag voor de verwerking van deze Persoonsgegevens is artikel 6 lid 1 sub b van de AVG: de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst.

Ook deze gegevens bewaren we zolang je account actief is. We verwijderen de gegevens zes maanden nadat het account wordt verwijderd of wordt beëindigd, zodat we eventuele vragen nog kunnen beantwoorden. Als je wenst dat de gegevens direct worden verwijderd, dan kan je ons daartoe verzoeken. Op de termijn van zes maanden maken we een uitzondering indien het op grond van de wet noodzakelijk is om de Persoonsgegevens langer te bewaren.

 

Locatiegegevens en persoonlijke voorkeuren

Indien je aangeeft dat we je persoonlijke voorkeuren (bijvoorbeeld: jouw zoekopdrachten binnen onze app of onze website) en locatiegegevens mogen bijhouden, dan kunnen we je Persoonsgegevens gebruiken om je een persoonlijke klantervaring te bieden. Het doel hiervan is dat we onze berichtgeving en onze advertenties op jouw voorkeuren kunnen aanpassen. We hebben hiervoor jouw toestemming nodig, en die kan je geven door een vinkje te plaatsen en/of toestemming te geven via een pop-up scherm of de app.

De grondslag voor de verwerking van deze Persoonsgegevens is artikel 6 lid 1 sub a van de AVG: je hebt toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens.

We bewaren deze gegevens zo lang je account actief is.

Marketingberichten

Indien je aangeeft dat je marketingberichten wil ontvangen, dan sturen we je graag nieuwsberichten die interessant voor je zouden kunnen zijn. Je kunt dit aangeven door aan te vinken dat je deze informatie van ons wenst te ontvangen. Daarbij bestaat ook de optie om marketingberichten van derden te ontvangen.

De grondslag voor de verwerking van deze Persoonsgegevens is artikel 6 lid 1 sub a van de AVG: je hebt toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens.

Zakelijke partners

Als je als zakelijke partner goederen of diensten aan Batterybox levert, dan verzamelen we en gebruiken we jouw zakelijke contactgegevens alleen ten behoeve van onze samenwerking. We bewaren dergelijke informatie zo lang als nodig voor onze legitieme zakelijke doeleinden.

De grondslag voor de verwerking van deze Persoonsgegevens is artikel 6 lid 1 sub b van de AVG: de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst.

Beveiliging

We beschermen de persoonlijke gegevens die wij hebben door technische en organisatorische maatregelen te nemen tegen ongeautoriseerd(e), onwettig(e) of onopzettelijk(e) toegang, verlies, vernietiging of beschadiging van die persoonlijke gegevens. We nemen voortdurend stappen om de gegevensbeveiliging verder te verbeteren, doordat de sector zelf ook voortdurend verandert.

 

We zorgen ervoor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot jouw gegevens, dat de toegang tot Persoonsgegevens is beveiligd en dat onze beveiligingsmaatregelen regelmatig worden gecontroleerd en geëvalueerd. We nemen onder meer de volgende beveiligingsmaatregelen:

 • een beveiligd intern netwerk;
 • fysieke maatregelen voor toegangsbeveiliging;
 • organisatorische maatregelen voor toegangsbeveiliging;
 • een interne logische toegangscontrole, gebruik makend van sterke wachtwoorden;
 • steekproefsgewijze controle op naleving beleid;
 • doelgebonden toegangsbeperkingen;
 • encryptie (versleuteling) van digitale bestanden met Persoonsgegevens;
 • beveiliging van netwerkverbindingen via Secure Socket Layer (SSL) technologie.

De Persoonsgegevens zijn opgeslagen bij partijen die voor een zorgvuldige beveiliging kunnen zorgen. Met deze partijen zijn de afspraken gemaakt die nodig zijn voor de verwerking van persoonsgegevens. Voor zover de datacentra van deze partijen buiten de EU gelegen zijn, gelden er voldoende waarborgen om de doorgifte mogelijk te maken.

Jouw rechten

Je hebt onder meer de volgende rechten:

 • het recht op inzage van de Persoonsgegevens die wij van jou verwerken;
 • als je toestemming hebt gegeven voor de verwerking van jouw persoonsgegevens, heb je ook het recht om deze toestemming weer in te trekken;
 • het recht op gegevensoverdraagbaarheid uit te oefenen;
 • het recht om fouten te laten corrigeren;
 • het recht om verouderde Persoonsgegevens te laten verwijderen;
 • het recht om bezwaar te maken tegen een bepaald gebruik van persoonsgegevens.

Indien jij deze rechten wil uitoefenen, dan kun je contact met ons opnemen. Wij verzoeken je om in je aanvraag zo duidelijk mogelijk te beschrijven op welke persoonsgegevens je verzoek betrekking heeft.

Je kunt jouw rechten slechts uitoefenen voor zover de wet je deze rechten toekent. Om er zeker van te zijn dat een verzoek door jou zelf is gedaan, kunnen wij vragen om een kopie van je identiteitsbewijs bij dit verzoek mee te sturen. Dit vragen wij alleen als we dit noodzakelijk achten om jou te kunnen identificeren. De kopie van jouw identiteitsbewijs vernietigen wij direct nadat wij jou hebben geïdentificeerd.

Klacht indienen
Als je vindt dat wij jou niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Dat is de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies

Om onze diensten te optimaliseren en je van de meest relevante content te voorzien en te analyseren hoe bezoekers onze website en app gebruiken, maken we gebruik van technologieën, zoals cookies, pixels of tracking software. Meer hierover lees je in ons Cookiebeleid.

Ontvangers van Persoonsgegevens

Indien nodig kunnen we jouw Persoonsgegevens delen met de volgende derden:

 • Bedrijven die ons helpen bij het verkrijgen van feedback over onze diensten, zoals: Mollie B.V.
 • Het bedrijf dat onze IT-ondersteuning biedt, te weten: Primebytes, Digital Ocean, Laravel LLC, Shareasy Inc Pte Ltd
 • Partners bij het afhandelen van betalingen: Mollie B.V. en / CM.COM Netherlands B.V.
 • Andere partijen/overheidsinstanties voor zover dat wettelijk vereist is.

Met de bovenstaande partijen zijn afspraken gemaakt om de zorgvuldige behandeling en beveiliging zo veel mogelijk te waarborgen.

Onze partners hebben hun eigen privacybeleid en gebruiksvoorwaarden waarover Batterybox geen controle heeft. We raden aan om deze documenten goed te lezen.

Updates van ons Privacybeleid

De manier waarop wij persoonsgegevens verwerken, en de samenstelling of hoeveelheid van gegevens die wij verwerken, kan eventueel gewijzigd worden. Bijvoorbeeld als onze website, onze app of onze dienst wijzigt. Daarom behouden wij ons het recht voor dit Privacy Statement aan te passen. Let dus altijd op de datum hieronder en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij doen ons best om je de hoogte te brengen van grote wijzigingen. Zo zorgen we ervoor dat je up-to-date bent.

Contact

Voor vragen en/of opmerkingen kun je contact opnemen met:

Batterybox B.V.

Tivolistraat 2

5017 HP Tilburg

support@batterybox.nl

 

Versie 2.0 mei 2022